Posts made in Październik, 2017


Definicja patriotyzmu mówi, że jest to postawa szacunku i umiłowania ojczyzny, gotowość oddania za nią życia. Już rzymski poeta Horacy pisał, że „słodko jest umierać za ojczyznę”. Ale formy patriotyzmu na przestrzeni wieków przyjmowały bardzo różne formy. Najczęściej za patriotów uznawaliśmy i nadal uznajemy osoby, które walczyły o niepodległość i oddawali życie za ojczyznę. Ale definicja patriotyzmu mówi także, że patriotą jest ten, kto troszczy się o wspólne dobro. Dzisiaj patriotą jest więc ten, kto jest po prostu dobrym obywatelem i człowiekiem.

Read More