Ogólnie


Definicja patriotyzmu mówi, że jest to postawa szacunku i umiłowania ojczyzny, gotowość oddania za nią życia. Już rzymski poeta Horacy pisał, że „słodko jest umierać za ojczyznę”. Ale formy patriotyzmu na przestrzeni wieków przyjmowały bardzo różne formy. Najczęściej za patriotów uznawaliśmy i nadal uznajemy osoby, które walczyły o niepodległość i oddawali życie za ojczyznę. Ale definicja patriotyzmu mówi także, że patriotą jest ten, kto troszczy się o wspólne dobro. Dzisiaj patriotą jest więc ten, kto jest po prostu dobrym obywatelem i człowiekiem.

Read More

Opakowania

Każdy z nas codziennie kupuje jakieś towary, każdy z nas podejmuje dziennie dziesiątki decyzji, jakie produkty kupić, a jakie nie. Często nawet nieświadomie decydujemy się kupić jakiś produkt, nie wiedząc nawet dlaczego ten, a nie inny. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w takich wypadkach to dobry projekt opakowania przeważył szalę i wpłynął na nas w ten sposób, że kupiliśmy dany produkt.

Read More