Technika


Elektroniczna medycyna

Medycyna nie mogłaby się tak intensywnie rozwijać, gdyby nie wykorzystywanie w niej możliwości jakie daje wiele dziedzin naukowych. Do takich dziedzin możemy zaliczyć elektronikę, ale również materiałoznawstwo.

Read More