Kategorie
Bez kategorii

Księgowość rolnicza – czyli kiedy rolnik ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

KPiR to podatkowa księga przychodów oraz rozchodów. Za jej pomocą możemy prowadzić ewidencję księgową. Zamieszczamy w niej informacje potwierdzające operacje gospodarcze w formie uproszczonej. Nie każda działalność gospodarcza wymaga prowadzenia KPiR. W niektórych sytuacjach można uzyskać zwolnienie – oczywiście w pierwszej kolejności należy zgłosić odpowiedni wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego.

Kiedy KPiR jest obowiązkowa?
Księga przychodów i rozchodów jest obowiązkowa dla osób fizycznych, które osiągają dochód z działalności pozarolniczej. Dotyczy to tych, którzy zdecydowali się na opodatkowanie przychodu na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. KPIR muszą prowadzić również spółki: partnerskie, jawne osób fizycznych, cywilne osób fizycznych.
Księgowaniu podlegają wszelkie operacje gospodarcze. Mowa tutaj o przychodach, zakupach towarów oraz materiałów, kosztach ponoszonych podczas przeprowadzania transakcji, wydatkach finansowych oraz w naturze, wydatkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można wyróżnić zarówno przychody ze sprzedaży, jak i innych źródeł. Od niedawna w KPiR uwzględnia się również koszty ponoszone podczas prac badawczo-rozwojowych.
Warto wspomnieć, że wyżej wymienione podmioty mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów tylko wtedy, gdy przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro. Jeśli kwota ta była wyższa, to przedsiębiorstwo jest zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Kiedy można ubiegać się o zwolnienie z KPiR?
Niektóre osoby mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – dowiedz się więcej o KPiR w gospodarstwie rolnym http://agrowies.pl/kpir-w-gospodarstwie-rolnym/ . Jednym z powodów jest zły stan zdrowia, czy też wiek osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W wielu przypadkach kluczową rolę odgrywa rodzaj oraz wielkość prowadzonej działalności.
Ubiegając się o zwolnienie z KPiR musimy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, do którego przynależymy z uwagi na miejsce zamieszkania. Ważne jest to, aby zrobić to nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego miałoby obowiązywać zwolnienie. Jeśli więc chcemy zaprzestać prowadzenia księgi 1 maja, to powinniśmy złożyć wniosek najpóźniej 1 kwietnia. Jeśli dopiero przymierzamy się do prowadzenia biznesu, to wyżej wspomniany wniosek należy złożyć w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

W jaki sposób utworzyć KPiR?
Księga przychodów i rozchodów musi został założona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Ważne jest to, aby stosować się do określonych norm. KPiR można założyć 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że w przeszłości istniał obowiązek informowania naczelnika Urzędu Skarbowego o stworzeniu KPiR. Aktualnie przepis ten nie obowiązuje, a więc nie musimy zgłaszać fakt utworzenia księgi do żadnej instytucji. Na uwagę zasługuje również fakt, że KPiR może być prowadzona drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *