Biznes

Księgowość rolnicza – czyli kiedy rolnik ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

KPiR to podatkowa księga przychodów oraz rozchodów. Za jej pomocą możemy prowadzić ewidencję księgową. Zamieszczamy w niej informacje potwierdzające operacje gospodarcze w formie uproszczonej. Nie