Biznes

Zeznanie roczne przedsiębiorcy – najważniejsze informacje

Każdy przedsiębiorca niezależnie, czy prowadzi dużą, czy małą firmę, po zakończeniu danego roku podatkowego ma obowiązek złożenia zeznania rocznego. Dlatego też powinniśmy wiedzieć, jak poprawnie złożyć zeznanie roczne z prowadzonej w roku 2019 działalności gospodarczej. Co zatem należy wiedzieć o rozliczeniu podatkowym składanym w 2020 roku?  O tym opowiemy poniżej.

Rozliczenie roczne na zasadach ogólnych

Każdy przedsiębiorca, który rozlicza podatek dochodowy według zasad ogólnych, wypełnia deklarację PIT-36. Zeznania roczne przedsiębiorcy powinny zawierać tylko dochody opodatkowane na podstawie stawki 17% oraz 32% w przypadku przekroczenia I progu podatkowego. Tym samym na jednym formularzu możemy rozliczyć dochody pochodzące z działalności gospodarczej, etatu oraz zlecenia. Dodatkowo rozliczając się według zasad ogólnych, przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg podatkowych, między innymi związanych z:

 • ulgą rehabilitacyjną,
 • ulgą na dzieci,
 • darowizną na cele kultu religijnego, krwiodawstwa oraz pożytku publicznego, jednak nie może ona przekroczyć 6% dochodu,
 • wpłatami na indywidualne konto zabezpieczające emeryturę (do kwoty 5718 zł),
 • ulgami na Internet (do kwoty 760 zł),
 • ulgą termomodernizacyjną (do kwoty 53000 zł),
 • ulgą na działalność badawczo – rozwojową,
 • stratą z lat ubiegłych.

Warto również wiedzieć, że opodatkowanie na zasadach ogólnych daje nam możliwość wspólnego rocznego rozliczenia się z małżonkiem. Jednak przez cały rok podatkowy małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim oraz musi łączyć ich wspólność majątkowa.

Rozliczenie roczne na zasadach podatku liniowego

Jeżeli jako przedsiębiorca zdecydujemy się na rozliczenie według podatku liniowego, to stała wartość podatku będzie wynosić 19%. W takim wypadku podatek nie jest uzależniony od dochodów, jakie osiągniemy w danym roku podatkowym. Pamiętajmy jednak, że nie każdy przedsiębiorca może korzystać z tej formy rozliczenia. Z rozliczenia dochodu podatkiem liniowym może skorzystać:

 • podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • Ci, którzy nie świadczą usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które związane są z czynnościami wykonywanymi dla niego w ramach stosunku pracy w danym roku podatkowym.

Pamiętajmy również, że decydując się na rozliczenie dochodów podatkiem liniowym, nie będziemy mogli skorzystać z wielu ulg, takich jak:

 • wspólne rozliczenie z małżonkiem,
 • ulgi podatkowe,
 • korzystanie z kwoty wolnej od podatku,
 • odliczenia darowizny od dochodu,
 • odliczenia ulg na dzieci, Internet, czy rehabilitację od dochodu.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że termin złożenia PIT-36L mija z dniem 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Natomiast przychody z tytułu etatu oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy rozliczyć na osobnym zeznaniu rocznym, czyli PIT-37. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Możemy również rozliczyć się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku należy złożyć PIT-28 do końca lutego. Z tego sposobu na rozliczenie roczne mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem,
 •  osoby prowadzące działalność w formie spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem
 • osoby, które osiągają przychody z wynajmu, dzierżawy lub podnajmu, a umowy nie są zawierane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Należy jednak pamiętać, że i w tym przypadku nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem i skorzystania z ulg prorodzinnych. Natomiast istnieje możliwość skorzystania z ulgi na Internet lub z tytułu darowizny.

Secured By miniOrange