Medycyna


Nowe tkanki

Wykorzystywanie trwalszych materiałów na polu medycyny daje możliwości tworzenia znacznie bardziej trwałych oraz lepiej działających organów.

Read More

Pędząca medycyna

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czyli w końcówce poprzedniego wieku, nie było możliwe leczenie wielu poważnych chorób. Przeszczepy wykonywane regularnie rozpoczęły się praktycznie w latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Wykrywalność poszczególnych chorób również jest coraz większa. Wynika to z możliwości korzystania z coraz bardziej zaawansowanych urządzeń diagnostycznych. Z tego powodu możemy również obserwować wzrost liczby pacjentów, jacy zapadają, choćby na poważne choroby cywilizacyjne. Powodów takiego wzrostu zachorowalności możemy z jednej strony szukać w zmianie trybu życia wielu osób, która związana jest ze zmianami we współczesnym świecie, choćby w środowisku pracy. Z drugiej strony są eksperci, którzy twierdzą, że coraz lepsze urządzenia medyczne dają możliwości wykrywania wielu chorób u osób, u których nie byłoby to możliwe jeszcze kilkanaście lat temu. W coraz większym stopniu do medycyny wkracza również technologia. Z jednej strony taka sytuację możemy obserwować na poziomie farmakologii, a z drugiej strony również w stosowanych metodach leczenia.

Read More