Ogólnie

Współcześni polscy patrioci

Definicja patriotyzmu mówi, że jest to postawa szacunku i umiłowania ojczyzny, gotowość oddania za nią życia. Już rzymski poeta Horacy pisał, że „słodko jest umierać